لیست کامل کدهای خطای پکیج گلدیران + راه حل (جدید)

با تعمیرکار ماهر در خدمت شما هستیم در ادامه می خوانید: شماره کدخطا علت کد خطا 1 E1 تشکیل نشدن و یا تشخیص ندادن شعله 2 E2 بالا رفتن بیش از حد دما و عمل کردن فیوز حد 3 E3 رخ دادن مشکل در تهویه پرشر فن 4 E4 کم شدن آب و پایین آمدن فشار مدار گرمایش که میتوان …

بیشتر بخوانید ...